+ گرفتن پشتیبان از بانک اطلاعاتی با کمک mysqldump
یکی از ساده ترین روش ها برای گرفتن پشتیبان از بانک اطلاعاتی استفاده از روش زیر است: <?php //barnamenevisi.blogsky.com system("F:\\xampp\\mysql\\bin\\mysqldump --user= username --password= password --host=localhost database > backup.sql"); ?> اگه توی لوکال هاست باشیم . مشخصات ما مثلاً اینطوریه: user=root password= host=localhost ravandi چون پسورد نداشتیم خالی گذاشتیم. البته شما در لوکال هاست هم میتونید پسورد داشته باشید. ولی در حالت پیشفرض پسورد ندارید. ravandi هم مثلاً نام بانک اطلاعاتی( database) شماست. backup.sql هم نام فایل پشتیبان هست. یه بار پیش میاد برنامه رو میدید به کسی و نمیدونید طرف قراره در چه درایوی برنامه رو قرار بده. برای این کار از روش زیر استفاده کنید: <?php //barnamenevisi.blogsky.com $url=$_SERVER["MYSQL_HOME"]; echo $url; system("$url\\mysqldump --user=root --password= --host=localhost ravandi > backup.sql"); ?> برای اطلاعات بیشتر آدرس زیر مراجعه کنید: http://webemania.com/blog/how-to-create-or-configure-cron-job-in-cpanel-and-backup-singlemultiple-database بقیه ی دستورات SERVER _$ : https://gist.github.com/Darker/0f29836ca7013ee98263 اگر خواستید در قسمت phpmyadmin پشتیبان بگیرید باید در دستورات sql شما قبل از دستورات ایجاد جدول دستور زیر باشد: DROP TABLE IF EXISTS `jadval`; برای اینکار به آدرس زیر بروید: http://localhost/phpmyadmin در سمت چپ نام دیتابیس را انتخاب کنید. روی تب Export کلیک کنید. گزینه ی زیر را انتخاب کنید: Custom - display all possible options سپس گزینه ی زیر: Add DROP TABLE / VIEW / PROCEDURE / FUNCTION / EVENT / TRIGGER statement و در آخر دکمه ی Go را کلیک کنید. برای وارد کردن اطلاعات هم همین برنامه ی ساده کافی است: $file="ravandi.sql"; $sql = file_get_contents($file); $dbh =new PDO('mysql:host=localhost;dbname=ravandi','root',''); $dbh->exec('set names utf8'); $dbh->exec("SET CHARACTER SET utf8"); $mo = $dbh->exec($sql); منتظر نظراتتون هستم.


جمعه 6 شهریور 1394

عنوان آخرین یادداشتها